Systém hodnocení a sebehodnocení žáků

Naše cena s DPH: 255 

Anotace

Kniha je především určena pedagogickým odborníkům – učitelům, studentům a všem, jimž se při práci hodí náměty a příklady systému hodnocení a sebehodnocení žáků a systém komplexního pojetí rozvíjejícího hodnocení, který je výsledkem dlouhodobé výzkumné reflexe. Na přibližně 100 stranách s barevnými obrázky a dalších 40 stranách příloh najdou čtenáři náměty, kdy velký důraz je kladen zejména na sebehodnocení žáků a jejich osobnostní rozvoj, na vedení žáků k odpovědnosti za své vlastní učení. Hodnocení je popsáno v celé své komplexnosti: funkce, formy, jazyk hodnocení; hodnocení kompetencí všeobecných i specifických, které se opírá o kritéria hodnocení. Teoretická východiska jsou dokládána četnými příklady z praxe autorky, kterou získala mnohaletým působením na ZŠ v Ivančicích-Řeznovicích i pobytem v Evropské škole Brusel III.

Není skladem

Není skladem
Informace