Technická mechanika I – pro střední odborné školy a učiliště

Naše cena s DPH: 295 

Anotace

První díl učebnice technické mechaniky obsahuje tyto kapitoly:

Statika tuhých těles
Úvod do statiky tuhých těles
Výslednice a rovnováha rovinné soustavy sil
Prostorová soustava sil
Vazby a charakteristika vazeb
Příhradové konstrukce – prutové soustavy
Těžiště
Tření a pasivní odpory
Mechanické práce
Povrch a objem rotačních těles

Grafické metody statiky
Výslednice a rovnováha rovinné soustavy sil
Vazbové síly nosníku na dvou podporách
Síly v prutech příhradových konstrukcí
Těžiště

Pružnost a pevnost
Úvod do pružnosti a pevnosti
Namáhání na tah (tlak)
Namáhání na smyk
Namáhání na krut
Namáhání na ohyb
Zvláštní druhy namáhání
Statisticky neurčité konstrukce
Experimentální metody pružnosti a pevnosti

Učebnice je určena pro žáky středních odborných učilišť a středních odborných škol strojírenského zaměření. Lze ji však využít i v technické praxi. 

EAN 9788073330637

Skladem
Informace