Technická mechanika II – pro střední odborné školy a učiliště

Naše cena s DPH: 230 

Anotace

Druhý díl učebnice technické mechaniky obsahuje středoškolskou látku těchto kapitol:

Kinematika a teorie mechanismů
Přímočarý pohyb
Rotační pohyb
Složený pohyb
Mechanické převody

Dynamika
D’Alembertův princip
Dynamika přímočarého pohybu
Dynamika rotačního pohybu
Energetická metoda v dynamice

Hydromechanika
Hydrostatika
Hydrodynamika

Termomechanika
Teplo
Přenos tepla – sdílení tepla
Doplněk Program 1 až 10

Určeno pro žáky studijních oborů SOU strojírenského zaměření, lze však využít i v technické praxi.

Skladem
Informace