Technická mechanika – Mechanika tekutin

Naše cena s DPH: 295 

Anotace

Učebnice je čtvrtým dílem řady Technické mechaniky pro střední průmyslové školy se strojírenským zaměřením.

Hlavní kapitoly v knize:

Fyzikální vlastnosti kapalin

Hydrostatika

Hydrodynamika

Aeromechanika

Studenti se v ní seznámí s vlastnostmi tekutých látek a jejich prouděním. Poznatky z hydromechaniky a aeromechaniky jsou základem mnoha významných oborů našeho strojírenství. Jmenujme alespoň výrobu pístových a odstředivých čerpadel, výrobu hydraulických prvků, výrobu a montáž vodních turbín, výrobu letadel atd. Ve všech těchto odvětvích jsme dosáhli řady mezinárodních ocenění a uznání.

I když studující nebudou přímo pracovat jako konstruktéři uvedených strojů a zařízení, mohou se například stát projektanty vodohospodářských zařízení anebo potrubních sítí v potravinářském, zpracovatelském nebo v chemickém průmyslu.

Učebnice si klade za cíl seznámit žáky se středoškolskou úrovní mechaniky tekutin. Pokud na to stačí matematický aparát, jsou základní vztahy odvozovány. Po teoretickém úvodu je vždy uvedeno metodicky správné obecně platné řešení úlohy. Aby učení žáků bylo dostatečně účinné, musí student souběžně studovat teorii a řešit praktické úlohy

Skladem
Informace