Technická mechanika – Statika

Naše cena s DPH: 295 

Anotace

Jde o první díl řady Technická mechanika.

Učebnice je určena pro žáky středních průmyslových škol strojnických a lze ji také použít
pro výuku u dalších maturitních oborů strojírenského zaměření.

Danou problematiku v předmětu Technická mechanika – STATIKA řeší komplexně v celém rozsahu i obsahu, v některých částech jde i nad rámec RVP, a to pro práci s nadanými žáky připravujícími se ke studiu na vysoké škole.

Pro snažší pochopení je v textu 102 řešených příkladů různé obtížnosti. Po teoretickém úvodu je vždy uveden metodicky správný a obecně platný algoritmus řešení úlohy.
Vedle tradičních příkladů jsou vedeny i originální úlohy.

Skladem
Informace