Technická mechanika – Termomechanika

Naše cena s DPH: 295 

Anotace

Učebnice je určena pro žáky 3. ročníků středních průmyslových škol strojnických. Lze ji použít i pro další maturitní obory se strojním zaměřením.

Učebnice řeší jak teplo působí na fyzikální a chemické děje, na získávání tepla spalováním a vyšetřuje co nejefektivnější způsoby využití tepla v tepelných strojích.

Pro snažší pochopení teorie je v učebnici uvedeno 67 řešených příkladů a 57 neřešených příkladů pro domácí přípravu žáků.

Po teoretickém úvodu je vždy uveden metodicky správný a obecně platný algoritmus úlohy.

Hlavní kapitoly v knize:

Základy termomechaniky

Termodynamika plynů

Termodynamika par

Tepelné oběhy

Termodynamika proudících vzdušin

Sdílení tepla, výměníky

Vlhký vzduch

Skladem
Informace