Umíme číst, 2. pracovní sešit k učebnici Náš slabikář, 2. díl pro první stupeň základní školy speciální

Naše cena s DPH: 111 

Anotace

Umíme číst, 2. pracovní sešit k učebnici Náš slabikář, 2. díl pro první stupeň základní školy speciální

Pracovní sešit navazuje na druhou část učebnice Náš slabikář, 2. díl, která je věnována nácviku písmen a hlásek zZ, kK, bB, cC, dvojhlásek ou, OU, au, AU. Procvičují se slova, která spojením písmen vznikají a dále pak obtížnější slova typu kousek. Pracovní sešit je doplněn ilustracemi sloužícími k motivaci žáků. Do výuky čtení jsou zapojovány i prvky hudební a dramatické výchovy. Stejně jako v prvním sešitě i zde je zařazeno čtení hůlkového a psacího písma.

Autorky Libuše Kubová a Danuše Dvořáková.

Ilustrace Edita Plicková

Čtyřbarevný tisk, formát A4, rozsah 24 stran.

Skladem
Informace