Umíme číst, 3. pracovní sešit k učebnici Náš slabikář, 2. díl pro první stupeň základní školy speciální

Naše cena s DPH: 111 

Anotace

Umíme číst, 3. pracovní sešit k učebnici Náš slabikář, 2. díl pro první stupeň základní školy speciální

Pracovní sešit navazuje na třetí část učebnice Náš slabikář, 2. díl, která je věnována nácviku písmen a hlásek rR, čČ, hH, a žŽ a slov, která spojením písmen vznikají. Je zde zařazeno čtení a psaní krátkých vět. Nalezneme v něm možnosti k dramatizaci. Žáci si i v tomto sešitě procvičí čtení hůlkového a psacího písma.

Autorky Libuše Kubová a Danuše Dvořáková.

Ilustrace Edita Plicková.

Čtyřbarevný tisk, formát A4, rozsah 24 stran.

Skladem
Informace