Věcné učení (metodická příručka)

Naše cena s DPH: 84 

Anotace

V metodické příručce jsou shrnuty všechny informace a zkušenosti, jak postupovat při výuce tohoto důležitého předmětu (podle stávajícího RVP se nazývá Člověk a jeho svět), který v sobě integruje poznatky o okolním světě, o společnosti a o přírodě. Tyto poznatky jsou předpokladem pro zvládnutí základních životních dovedností žáků. Autorky poskytují podrobné náměty, jak s učebnicemi Chodíme do školy 1 až 3 pracovat, kterými jednoduchými texty (říkadla, lidové písně, básně pro děti) je doplnit.

Udělená schvalovací doložka MŠMT:

Skladem
Informace