Výchova k občanství, 4. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Naše cena s DPH: 122 

Anotace

Autoři: Milan Valenta a Oldřich Müller

Učebnice vychází z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Je určena žákům 9. ročníků. Učební látka je v ní rozdělena do oddílů: Člověk ve společnosti (Pojetí vzniku světa, života a člověka, Člověk a svoboda, Svoboda víry a náboženského vyznání, Morálka jako základ soužití mezi lidmi, Charakter člověka, Úcta k člověku, Člověk a příroda, Ochrana životního prostředí, Zdravý způsob života), Péče o občana (Bezpečnostní předpisy, Pravidla silničního provozu, Látky poškozující zdraví, Právní ochrana občana, Obrana vlasti, Volný čas, Kultura, Tvořivost, Sport, Sportovní a zájmové organizace), Mezinárodní vztahy.

Formát A4, rozsah 56 stran, dvoubarevné provedení. 1. vydání.

Skladem
Informace