Výrobní zařízení – pro učební obor Truhlář

Naše cena s DPH: 315 

Anotace

Učebnice seznámí studenty se základy strojnictví a se stroji a nástroji, které se využívají při zpracování dřeva, jako jsou některé mechanismy, dopravní stroje a zařízení, sušárny dřeva, zařízení pro výrobu nábytku a stavebně truhlářskou výrobu a mechanizované a částečně automatizované výrobní linky.

Zvláštní kapitola je věnována často používaným ručním elektrickým strojkům.

Význam výrobních strojů a zařízení

Pracovní prostředky (stroje, výrobní zařízení a další) jsou důležitou složkou zvyšování produktivity práce, schopnosti konkurence výrobců na trhu a vůbec celkového růstu úrovně oboru a určují způsob práce každého výrobního oboru.

V současných podmínkách vývoje oboru stavebně truhlářské výroby a výroby nábytku má značný význam dokonalá znalost používaných strojů a zařízení, která je základem pro zvládnutí znalostí technologie výroby a možností jejich dokonalého využívání ve výrobním procesu.

Skladem
Informace