Žák s SVP – Grafomotorika a čtení

Naše cena s DPH: 169 

Anotace

Aktivity v pracovním sešitu s názvem Žák s SVP – Grafomotorika a čtení jsou připravené na míru dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, které mají obtíže v grafickém projevu a psaní, nebo obtíže se zvládnutím techniky čtení a porozuměním čtenému.

Pracovní sešit je určen nejen dětem 1. až 3. tříd, ale i všem dětem, které psát a číst začínají.

Pracovní listy jsou vhodné k nácviku i docvičování, ke skupinové i individuální práci ve škole, ale i pro nácvik v domácím prostředí pod vedením rodičů.

70 aktivit nabídne Vašemu dítěti průpravu při výuce psaní a čtení. Pomocí tohoto sešitu předejdete školnímu neúspěchu Vašeho dítěte se specifickou poruchou učení.

Pracovní sešit je určen dětem od 6 do 9 let.

Skladem
Informace