Základy čtení I

Naše cena s DPH: 150 

Anotace

Čítanka pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení
určeno žákům 1. a 2 – 3. ročníků Společně s druhým dílem a Čítankou pro dyslektiky II, III a IV téže autorky tvoří ucelenou řadu učebnic pro nácvik techniky čtení a nácvik čtení s porozuměním pokrývající 1. – 9. ročník ZŠ. Značnou část učebnice Čtení I (1. a 2. – 3. roč.) tvoří práce s písmenem a slabikou. Úkoly posilují práci obou mozkových hemisfér. Z obsahového hlediska je systematicky pracováno s otevřenou slabikou, zavřenou slabikou dvojpísmenou, otevřenou slabikou ve slovech dvojslabičných a zavřenou slabikou na konci slov. Učebnice poslouží dětem 1. tříd jako doplněk slabikáře, dále je určena dyslektikům (konec 1. třídy, 2. třída, příp. 3.) pro zvládnutí uvedených partií a všem dětem s obtížemi i charakteru nedyslektického. Je vhodná i pro čtení ve školách zvláštních, a to od 2.třídy.

Není skladem

Není skladem
Informace