Základy čtení II

Naše cena s DPH: 150 

Anotace

Čítanka pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení.
Nová kniha nahrazující čítanku pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení.
Dospělý, který podle učebnice pracuje s malým čtenářem, je přesně instruován k dílčím úkonům v záhlaví jednotlivých textů.
Kniha obsahuje množství zábavných úkolů pro rozvoj zrakově-sluchového vnímání a schopnost orientace v textu.
Vhodná pro děti bez čtenářských obtíží (1. – 2. ročník), pro dyslektiky (2. – 3. ročník) i pro děti na školách zvláštních.

Orientační obsah:
– čtení trojpísmenné otevřené slabiky
– čtení slov se dvěma souhláskami uprostřed
– čtení slov se slabikotvorným r, l
– čtení slov se shluky souhlásek

Není skladem

Není skladem
Informace