Základy němčiny, 4. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Naše cena s DPH: 118 

Anotace

Autor: Jaromír Horník

Základy němčiny, 4. díl, vychází z RVP ZV – LMP a respektují stanovené klíčové kompetence, očekávané výstupy a základní okruhy vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Poslední část ucelené řady učebnic pro 2. stupeň základní školy praktické navazuje obsahově i metodicky na 1., 2. a 3. díl. Autor zařadil do 4. dílu okruhy volba povolání a cestování. Rovněž jsou rozvíjeny okruhy počasí, vesnice a město. Z uvedených témat si žáci obohatí slovní zásobu, základy gramatiky i slovní spojení a upevní si získané vědomosti a dovednosti z předcházejících dílů.

Formát A4, rozsah 32 stran 1. vydání.

9 skladem

Skladem
Informace