Základy práva pro neprávníky

Naše cena s DPH: 390 

Anotace

Publikace poskytuje studentům středních i vyšších škol, ale i laické veřejnosti možnost zorientovat se v základních pramenech práva. Zpracovává zásadní změny práva, které nabyly účinnosti 1. ledna 2014 a které přinesl zejména nový občanský zákoník.

Ve dvanácti kapitolách zpracovává 

Obecné teorie státu a práva

Ústavní právo

Občanské právo hmotné

Občanské právo procesní

Rodinné právo

Živnostenské právo

Korporační právo

Trestní právo hmotné

Trestní právo procesní

Pracovní právo

Správní právo

Právo Evropské unie.

Studentům přináší přehled o právním řádu a systému práva, poskytuje jim znalosti k získání primárního právního vědomí. Čtenáři tak získají potřebné právní minimum vědomostí nutných pro orientaci a pro aplikaci na možné typické situace v oblasti práva. 

Při výkladu jednotlivých právních termínů jsou použity příklady z praxe, které usnadňují textu lépe porozumět. Vedle odborného výkladu jsou v kapitole občanského práva zpracovány i typické smlouvy.

Skladem
Informace