Zeměpis – Česká republika, pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ

Naše cena s DPH: 123 

Anotace

Autoři: František Kortus a František Teplý

Pracovní sešit Zeměpis – Česká republika vychází z RVP pro základní vzdělávání – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Navazuje na učebnici. Slouží k opakování a procvičování získaných informací o České republice. Pracovní sešit je bohatě vybaven kresbami, fotografiemi a mapami. Obsahuje četné zajímavé úkoly a náměty k samostatné práci. Pracovní sešit vyhovuje upravenému RVP ZV, který je součástí Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. MSMT – 28603/2016 ze dne 22. února 2016.

Formát A4, rozsah 48 stran, dvoubarevný tisk. 1. vydání.

Skladem
Informace