Zeměpis – Česká republika, učebnice pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

Naše cena s DPH: 168 

Anotace

Autoři: František Kortus a František Teplý

Učebnice Zeměpis – Česká republika vychází z RVP pro základní vzdělávání – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Učivo je koncipováno tak, aby mohly být splněny očekávané výstupy v podobě kompetencí žáků: určit zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední státy, znát přírodní podmínky České republiky, popsat povrch a jeho členitost, uvést hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva, vymezit a lokalizovat území místní krajiny a regionu podle bydliště nebo školy, charakterizovat přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu, vyhledávat na mapách jednotlivé kraje České republiky a charakterizovat hospodářské poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti. Učebnice je bohatě vybavena kresbami, fotografiemi a mapami.

Formát A4, rozsah 64 stran, čtyřbarevný tisk. 1. vydání.

Skladem
Informace