Zeměpis – Evropa, učebnice pro 2. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

Naše cena s DPH: 168 

Anotace

Autoři: František Kortus a František Teplý

Učebnice vychází z RVP pro základní vzdělávání – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Učivo je koncipováno tak, aby mohly být splněny očekávané výstupy v podobě kompetencí žáků: určit zeměpisnou polohu a rozlohu Evropy, znát přírodní podmínky Evropy, uvést hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva, charakterizovat přírodní, hospodářské a kulturní poměry regionů Evropy, vyhledávat na mapách nejvýznamnější hlavní a vybraná velká města, vědět, jaké změny v jednotlivých regionech Evropy nastaly a probíhají. Učebnice je bohatě vybavena kresbami, fotografiemi a mapami. Učivo je zpracováno do vyučovacích hodin, z nichž každá tvoří didaktický celek.

Formát A4, rozsah 64 stran, čtyřbarevný tisk. 1. vydání.

Skladem
Informace