Anglický jazyk – gramatika I. – sada plakátů 13 ks + lišta, tubus A2

Naše cena s DPH: 1 795 

Anotace

Anglická gramatika I
(sada 13 ks, lišta, tubus, A2)
Přítomný čas slovesa být; Přít. čas slovesa mít; Přítomný čas průběhový; Minulý čas průběhový významových sloves; Budoucí čas prostý; Minulý čas prostý u pravidelných a nepravidelných sloves; Podmiňovací způsob; Přítomný čas modálních sloves; Předpřítomný čas; Stupňování přídavných jmen; Množné číslo podstatných jmen; Trpný rod; Předložky