ČESKÝ JAZYK pro 4. r. ZŠ E. Hošnová a kol.

Naše cena s DPH: 152 

Anotace

Učebnice je třetí z řady učebnic pro výuku českého jazyka ve 2.–5. ročníku ZŠ. Obsahuje prvky vedoucí k dosažení všech klíčových kompetencí včetně kompetencí sociálních a personálních, občanských i kompetence k řešení problémů. Kromě jazykového učiva je v učebnici kladen velký důraz na rozvoj komunikačních dovedností. V učebnici je propojena jazyková, komunikační a slohová výchova – prvky slohu jsou obsaženy i v jazykovýchkapitolách a naopak. Ve zjednodušené podobě nechybějí ani prvky mediální výchovy. K učebnici je vydán pracovní sešit. Obsah: nauka o slově, pravopis, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména a jejich skloňování, slovesa, stavba věty, souvětí a jeho stavba, přímá a nepřímá řeč

Skladem
Informace
  • ISBN: 978-80-7235-423-8
  • EAN: 9788072354238
  • Katalogové číslo: 5897
  • Vydavatelství: SPN
  • Kategorie: