Český jazyk pro 4. třídu ZŠ učebnice 1. díl

Naše cena s DPH: 58 

Anotace

Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované. Obsahují spoustu jednoduchých her na motivaci k učení a procvičování učiva. Učebnice rozvíjí slovní zásobu, je didakticky pestrá, podporuje elementární mluvní cvičení a vyjadřovací pohotovost. Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna metodika k úkolům. Atmosféra učebnice je veselá, klidná a přátelská.

Orientační obsah 1. dílu:
* Metodický úvod
Opakování – úvod
Opakování – věty a slova
Opakování – význam slova
Opakování – slova spisovná a nespisovná
Opakování – hlásky
Opakování – slovní druhy
Opakování – podstatná jména
Podstatná jména – životnost
Slovní druhy
Opakování – přídavná jména, zájmena, číslovky
Opakování – slovesa
Opakování – slovní druhy ohebné
Opakování – příslovce, předložky, spojky
Opakování – částice, citoslovce
Stavba slova
Rozdíl mezi předponou a předložkou
Opakování – vyjmenovaná slova po B
Opakování – vyjmenovaná slova po L
Opakování – vyjmenovaná slova po M
Opakování – vyjmenovaná slova po P
Opakování – vyjmenovaná slova po S
Opakování – vyjmenovaná slova po V
Opakování – vyjmenovaná slova po Z
Předvánoční opakování
Věta jednoduchá a souvětí
Věta jednoduchá – podmět a přísudek.

Skladem
Informace