Chemie pro 2. stupeň ZŠ – učebnice

Naše cena s DPH: 159 

Anotace

Autoři: Pavel Beneš a Václav Pumpr

Cílem učebnice chemie pro devátý ročník 2. stupně základní školy určené žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními je podat žákům základní poznatky o některých prvcích, sloučeninách a chemických reakcích s důrazem na jejich praktické využití. Obsahuje tematické okruhy: Úvod do chemie, Směsi, Chemické prvky, Anorganické sloučeniny, Organické sloučeniny. Učivo je členěno do jednotlivých vyučovacích hodin. Každá hodina je uvedena praktickým příkladem, z něhož jsou odvozovány požadavky na vědomosti z chemie. Text je doprovázen ilustracemi.

Formát A4, rozsah 48 stran, dvoubarevný tisk. 5. vydání. Praha 2017.

Skladem
Informace