PŘEHLED CHEMICKÉHO NÁZVOSLOVÍ J. Blažek, V. Flemr, K. Kolář, F. Zemánek

Naše cena s DPH: 200 

Anotace

Publikace vznikla na základě stejnojmenné příručky, která byla v minulých letech školské veřejnosti dobře známa. V důsledku zájmu školské praxe bylo nové upravené a zásadně doplněné vydání připraveno. Příručka je určena pro využití jak na základních tak na středních školách. Odráží změny v chemickém názvosloví a v terminologii (viz nejnovější doporučení IUPAC).
Obsah příručky je rozdělen do tří kapitol: chemické prvky, přehled názvosloví anorganických sloučenin, názvoslovné principy organické chemie. Možnost procvičování a sebekontroly poskytují žákům a studentům jednak soubory cvičení, jednak sady testových úloh ve dvou variantách náročnosti. Řešení jsou uvedena v příloze.

Skladem
Informace