Čítanka pro 2. stupeň ZŠ, 3. díl (pro 8. ročník)

Naše cena s DPH: 193 

Anotace

Autoři: Vladimíra Gebhartová a Martin Gregor

Do prvního oddílu čítanky je zařazeno množství kratších a aktuálnějších textů, mezi nimiž jsou jak ukázky klasického odkazu, tak ukázky současné. Ve druhé části výběr úryvků z knižních titulů doprovází komentář k ději a obsahu celé knihy, popř. k jejímu autorovi. Obě části jsou rozsahem rovnocenné, poskytují dostatek názorného materiálu pro práci s textem a vyvozování elementárních literárněvědných pojmů. Čítanka vyhovuje upravenému RVP ZV, který je součástí Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. MSMT – 28603/2016 ze dne 22. února 2016. Je určena žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními.

Formát A4, pevná vazba, 80 stran, čtyřbarevný tisk. 1. vydání.

1002 skladem

Skladem
Informace