Člověk v demokratickém státě (pracovní sešit)

Naše cena s DPH: 92 

Anotace

Pracovní sešit je nedílnou součástí učebnice, slouží k procvičování probíraného učiva.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j.: 11234/2015 dne 23. 4. 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro obor vzdělání Základní škola, vzdělávací oblast Člověk a společnost, vzdělávací obor Výchova k občanství podle RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, s dobou platnosti šest let.

Skladem
Informace