Čtení, psaní, malování 1- alternativní pracovní listy prvopočátečního čtení a psaní

Naše cena s DPH: 229 

Anotace

Alternativní pracovní listy prvopočátečního čtení a psaní

Pracovní listy jsou určeny běžné populaci žáků 1. tříd, ale svou stavbou a metodami práce vyhovují i dětem s pomalejším pracovním tempem, s nerovnoměrným vývojem psychických funkcí, s riziky specifických vývojových poruch učení (problémy s osvojováním si písmen, slabikováním a čtením vůbec, s nezralým zrakovým a sluchovým rozlišováním, poruchou grafomotoriky apod.).

Pracovní postupy respektují individualitu dítěte i jeho případné postižení, a to např. pozvolným stupňováním čtenářské náročnosti. Pracovní listy se dají také využít v dalších ročnících jako nápravný program SPU, doplňující pomůcka, motivační materiál apod., na docvičení některých oslabených oblastí nebo jako zábavnou paralelu ke slabikáři, podle kterého se dítě učí ve škole.

Podle alternativních pracovních listů Čtení, psaní, malování můžeme vést žáka individuálně, a to nejen ve škole, ale i doma.

Cíle 1. dílu:

– osvojení velkých tiskacích souhlásek

– rozvíjení jemné motoriky a grafomotoriky

– rozvoj slovní zásoby

– trénink paměti

– rozvoj zrakového a sluchového vnímání a rozlišování, představivosti, pozornosti a časoprostorového a analytického vnímání