Dějepis, 2. díl, pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ

Naše cena s DPH: 113 

Anotace

Autorka: Jana Toušková

Pracovní sešit navazuje na učebnici Dějepis, 2. díl pro 2. stupeň ZŠ (Středověk a křesťanství) a je její nedílnou součástí. Je určen žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními. Nabízí množství různých forem opakování a procvičování učiva zábavnou formou – úryvky z literatury, rébusy, doplňovačky, vystřihovánky apod., které dětem pomohou lépe pochopit dějinné události a poznat životní podmínky lidí v dávných dobách. Pracovní sešit vyhovuje upravenému RVP ZV, který je součástí Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. MSMT – 28603/2016 ze dne 22. února 2016.

Formát A4, rozsah 44 stran, dvoubarevný tisk. 2. vydání.

Skladem
Informace