Dějepis, 2. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ

Naše cena s DPH: 168 

Anotace

Autor: Eduard Škoda

Obsah učebnice vystihuje podtitulek Středověk a křesťanství. Určena je především žákům 7. ročníku ZŠ. Je určen žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními. Události jsou v učebnici řazeny chronologicky. Obsah učiva je omezen na hlavní historické události na území dnešní ČR od dob velkého stěhování do období renezance. Ke světovým dějinám je přihlédnuto jen tam, kde je to nezbytně nutné. Dějepisná látka je zpřístupněna pomocí lidských příběhů a názorných ilustrací podněcujících dětskou fantazii. Učebnice vyhovuje upravenému RVP ZV, který je součástí Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. MSMT – 28603/2016 ze dne 22. února 2016.

Formát A4, rozsah 64 stran, čtyřbarevný tisk. 5. vydání.

Skladem
Informace