Dějepis – Starověk

Naše cena s DPH: 105 

Anotace

Soubor učebních materiálů Dějepis – Starověk je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určen žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením.

Učebnice a pracovní sešit se zaměřují na historické období, které představují tři stěžejní starověké civilizace: egyptská, řecká a římská. Učebnice je bohatá na ilustrační a fotografický doprovod, přílohou je barevná mapka starověkého světa. Názorné ilustrace a mapky vytvořila Tereza Koucká.

Skladem
Informace