KRÁTKÉ TEXTY PRO ČTENÁŘE II. – pracovní listy pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ

Naše cena s DPH: 219 

Anotace

Volné pokračování publikace s pracovními listy obsahuje 45 krátkých příběhů s úkoly pro 4. – 5. ročník. Pracovní listy lze využít také pro děti s poruchami učení a slabší čtenáře ve vyšších ročnících (6. – 7. roč.). Krátké příběhy usnadňují zlepšení čtení s porozuměním a umožňují dětem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro děti s poruchami učení a slabší čtenáře ve vyšších ročnících.

Publikace patří do kategorie metodických materiálů k rozvoji čtenářské gramotnosti.

Každý žák má svůj pracovní list. Po přečtení si děti zapamatují text a snaží se samostatně odpovědět na otázky a plnit jednotlivé úkoly (s menšími dětmi nebo slabšími čtenáři lze otázky a úkoly číst i plnit společně). Pokud si žáci nejsou odpovědí jisti, znovu se vrátí k textu a hledají správné řešení.
Tyto texty jsou určeny pro žáky od 4. ročníku. Součástí příspěvku je i řešení některých složitějších úkolů.

Formát A4, 102 stran