Matematika 4 (pracovní sešit)

Naše cena s DPH: 93 

Anotace

Na učebnici navazuje pracovní sešit s množstvím rozmanitých cvičení a slovních úloh, určených k procvičování probraného učiva. Doplňující černobílé ilustrace žákům pomohou při zvládání jednotlivých úloh.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-1044/2019 dne 24. ledna 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.

Skladem
Informace