Matematika I

Naše cena s DPH: 173 

Anotace

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro předmět matematika je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům se středně těžkým až těžkým mentálním postižením. Jednotlivé učebnice lze využít v kterémkoli ročníku prvního stupně základní školy speciální, v souladu s příslušným ŠVP a IVP.

Učebnice i pracovní sešity této ucelené řady lze využít i na dalších typech speciálních škol.

Učebnice Matematika I obsahuje tyto kapitoly: Třídění předmětů; Orientace v pojmech – všechno-nic, všichni-nikdo, velký-malý, krátký-dlouhý, stejně-více-méně; Číslo a číslice 1; Číslo a číslice 2; Číslo a číslice 3; Číslo a číslice 4; Číslo a číslice 5(sčítání, odčítání, rozklad); Poznávání geometrických tvarů; Numerace v oboru do 10. Učebnice je bohatě ilustrována, ilustrace Evy Mastníkové jsou barevné.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-10605/2017 dne 1. června 2017 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro obor vzdělání Základní škola speciální – díl I, vzdělávací oblast Matematika a její aplikace podle RVP ZŠS – díl I, s dobou platnosti šest let.

Skladem
Informace