Matematika pro 2. stupeň ZŠ speciální, 2. pracovní sešit (pro 8. ročník)

Naše cena s DPH: 128 

Anotace

Autorky: Božena Blažková a Mgr. Zdena Gundzová
Učebnice i pracovní sešity jsou ilustrovány Lubomírem Anlaufem.

Pracovní sešit slouží k procvičování učiva z druhé části učebnice – písemné sčítání v oboru do 100, písemné odčítání v oboru do 100, manipulace s penězi v oboru do 100, násobky čísla 10, určování času (čtvrthodina), vážení na gramy, odměřování na litry a půllitry, geometrie – rovinné útvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník), určování času (třičtvrtěhodiny).

Skladem
Informace