Matematika pro 3. r. ZŠ – učebnice M. Čížková

Naše cena s DPH: 139 

Anotace

Učebnice je součástí nové ucelené řady učebnic matematiky pro výuku na 1. stupni ZŠ. Obsahuje učivo: opakování učiva z 1. a 2. ročníku, násobení a dělení čísel čísly, 6, 7, 8, 9, 10, sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 10, přirozená čísla do 1 000 – porovnávání čísel, sčítání a odčítání s přechodem přes základ 10 a 100, zaokrouhlování čísel, násobení mimo obor násobilek, dělení se zbytkem, vzájemná poloha dvou přímek, polopřímka, rovina a rovinné útvary, rýsování pomocí kružítka, konstrukce trojúhelníku, seznámení s osovou souměrností, kreslení ve čtvercové síti, přenášení a porovnávání úseček.

Skladem
Informace
  • ISBN: 978-80-7235-564-8
  • EAN: 9788072355648
  • Katalogové číslo: 5877 /2
  • Vydavatelství: SPN
  • Kategorie: