Matematika pro 4. ročník základní školy 1. díl

Naše cena s DPH: 64 

Anotace

V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím sešitu a je tak snadné zadávat např. domácí úkoly či samostatnou práci. Stejně jako v předchozích ročnících předkládá učebnice učivo nenásilně a hravou formou. Používá množství výmluvných grafických znázornění i ilustrací. V knížkách je množství návodů na osvědčené hry (ve dvojicích a kolektivech) k procvičování matematiky. Každá stránka je určena jako učivo na jednu vyuč. hodinu. Úkoly jsou komentovány přímo na stránce dole, což usnadňuje jejich provádění.

Orientační obsah:
1. díl
* Opakování: Porovnávání čísel do tisíce, Zaokrouhlování na desítky a stovky, Sčítání zpaměti, Písemné sčítání, Slovní úlohy, Odčítání zpaměti, Písemné odčítáni, Násobení zpaměti, Jednotky času, Dělení zpaměti, Dělení se zbytkem, Dělení mimo obor násobilek, Opakování, Opakujeme geometrii, Čáry, Přímka a polopřímka, Vzájemná poloha dvou přímek v rovině,
Čísla v oboru od 0 do 10 000
Násobení a dělení čísly 100 a 1 000
Jednotky délky
Porovnávání čísel oboru od 0 do 10 000
Sčítání a odčítání oboru od 0 do 10 000
Jednotky hmotnosti
Zaokrouhlování čísel oboru od 0 do 10 000
Trojúhelník
Přímky kolmé, rýsování kolmých přímek
Kružnice
Rýsujeme kružnice
Kruh
Písemné sčítání oboru od 0 do 10 000
Písemné odčítání oboru od 0 do 10 000
Písemné sčítání a odčítání
Písemné násobení jednociferným činitelem
Rýsujeme rovnoběžné přímky
Rovnoběžky a různoběžky
Přenášení a porovnávání úseček, shodné úsečky
Střed úsečky
Trojúhelníková nerovnost
Opakování konstrukce trojúhelníku

Skladem
Informace