Matematika pro 5. ročník základní školy 3. díl

Naše cena s DPH: 64 

Anotace

3. díl
* Jednotky hmotnosti
Závislosti
Přirozená čísla a nula
Římské číslice
Opakování a procvičování
Zlomky
Výpočet zlomku z čísla
Smíšená čísla
Desetinné zlomky
Nestandartní úlohy
Desetinná čísla
Porovnávání desetinných čísel
Zaokrouhlování desetinných čísel
Obsah čtverce a obdélníku
Převody jednotek obsahu
Aplikační úlohy
Vyzkoušejte se
Historie v číslech
Opakování a procvičování
Vyzkoušejte se
Tělesa
Vzájemná poloha přímek v rovině
Souměrnosti v životě
Síť krychle a povrch krychle
Síť kvádru a povrch kvádru
Stavby z krychlí
Síť hranolu a povrch hranolu
Vyzkoušejte se
Geometrická tělesa kolem nás
Opakování
Závislosti
Aplikační úlohy
Vyzkoušejte se
Souměrnost podle osy
Je to možné, není to možné
Opakujeme jednotky
Logické úkoly
Zajímavé opakování na závěr

Skladem
Informace