Metodický průvodce k učebnici Geometrie pro 3. ročník

Naše cena s DPH: 89 

Anotace

Metodický průvodce obsahuje návrh ročního plánu, ve kterém jsou uvedeny očekávané výstupy žáka v rámci jednotlivých měsíců. Detailní rozpracování konkrétních očekávaných výstupů je uvedeno v metodických pokynech ke každému cvičení zvlášť.

Skladem
Informace