Německá gramatika – v souladu s novými pravidly – sada plakátů 15 ks + lišta, tubus A2

Naše cena s DPH: 1 795 

Anotace

Německá gramatika – v souladu s novými pravidly
(sada 15 ks, lišta, sloha, A2)
Výslovnost a pravopis;Časování sloves v přít. čase se změnou kmen. samohl., bez změny kmen. samohl.; Slovesa s odlučit. a neodlučit. předponami; Skloňování přivlastňovacích a osobních zájmen; Skloňování přídavných jmen; Časování způsobových sloves, pomocná slovesa; Zájmenná příslovce; Rozkazovací způsob; Číslovky; Předložky; Tvary pravidelných sloves; Časování zvratných sloves; Stupňování přídavných jmen a příslovcí; Tvoření perfekta; Pořádek ve větě jednoduché, souvětí souřadné a podřadné