Pracovní sešit z českého jazyka pro 4. třídu ZŠ 1. díl

Naše cena s DPH: 51 

Anotace

Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované. Vhodně procvičují učivo UČEBNICE

Orientační obsah 1. dílu:
* Metodický úvod
Opakování – význam věty a slova
Opakování – význam slova
Opakování – hlásky
Opakování – slovní druhy
Opakování – podstatná jména
Opakování – přídavná jména, zájmena, číslovky
Opakování – slovesa
Opakování – slovní druhy ohebné
Opakování – příslovce, předložky, spojky
Stavba slova
Rozdíl mezi předponou a předložkou
Opakování – vyjmenovaná slova po B
Opakování – vyjmenovaná slova po L
Opakování – vyjmenovaná slova po M
Opakování – vyjmenovaná slova po P
Opakování – vyjmenovaná slova po S
Opakování – vyjmenovaná slova po V
Opakování – vyjmenovaná slova po Z
Věta jednoduchá a souvětí
Věta jednoduchá -podmět a přísudek
Podmět a přísudek

Skladem
Informace