Přírodopis – Biologie člověka (pracovní sešit)

Naše cena s DPH: 93 

Anotace

Pracovní sešit umožňuje aktivní osvojování učiva, maximálně vychází ze zkušenosti žáků.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-19287/2018 dne 3. srpna 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Přírodopis v RVP ZV (minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření) s dobou platnosti šest let.

Skladem
Informace