Přírodopis pro 9. r. ZŠ – Geologie a ekologie V. Černík a kol.

Naše cena s DPH: 165 

Anotace

Učebnice je čtvrtou, závěrečnou částí ucelené řady učebnic přírodopisu pro 6. – 9. ročník ZŠ. Základní obsah učiva: Země ve vesmíru, vznik Země a její stavba, mineralogie (nerosty, horniny, fyzikální a chemické vlastnosti, přehled nerostů), petrologie (vyvřelé horniny, usazené horniny, přeměněné horniny), geologické děje vnitřní a vnější půdy, podzemní vody a prameny, geografický vývoj a stavba české republiky (Český masiv, Karpaty), ekologie (podmínky života, neživé a živé složky životního prostředí).

Skladem
Informace
  • ISBN: 978-80-7235-496-2
  • EAN: 9788072354962
  • Katalogové číslo: 5881
  • Vydavatelství: SPN
  • Kategorie: