Řezník a uzenář. Anatomie pro 1. a 2. ročník SOU

Naše cena s DPH: 180 

Anotace

Kniha navazuje na učební text Biologie pro 1.a 2.ročník středních odborných učilišť a seznamuje žáky se základními anatomickými pojmy, rozdělením živočichů a popisuje jednotlivé soustavy orgánů živočišného těla.
Závěrečné kapitoly pojednávají o základních hygienických požadavcích při získávání, zpracování a expedici masa a masných výrobků a o chorobách jatečních zvířat.
Rozsah 195 stran, 100 obrázků, formát A5, 5. upravené vydání

Skladem
Informace