Učíme se číst s porozuměním – 4. – 7. ročník základní školy

Naše cena s DPH: 116 

Anotace

Pracovní čítanka má žákům pomoci získávat a prohlubovat tyto dovednosti:

– Zdokonalovat se v technice čtení při tichém čtení a aktivním plnění promyšlených a vtipných úkolů, přemýšlet nad textem a prohlubovat porozumění čtenému, vnímat mnohotvárnost a bohatost jazyka.

– Zdokonalit se ve studiu naučných textů a umět z nich získávat důležité informace, učit se rozlišovat mezi podstatnými a nepodstatnými informacemi.

– Naučit se orientovat v tabulkách, přehledech, rozpisech hodin, učitn se sestavit účelné informace.

– Učit se pracovat podle instrukcí, návodů, rozumět přesně pokynům.

Vhodné k reedukaci dyslexie.

Skladem
Informace