Výtvarná výchova – nápady do školních lavic

Naše cena s DPH: 134 

Anotace

Tato publikace se jistě stane dobrým pomocníkem v hodinách při výuce výtvarné výchovy na různých typech škol. Autorka zde popisuje řadu námětů pro práci s dětmi, při které používá dostupných a finančně nenáročných materiálů. Vedle podrobných popisů pracovních postupů a nákresů jsou zde i barevná vyobrazení finálních výrobků.

Skladem