Základy němčiny, 4. díl, pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Naše cena s DPH: 94 

Anotace

Autor: Jaromír Horník

Pracovní sešit vychází z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Navazuje na učebnici a je určený k procvičování probraného učiva a k samostatné práci žáků. Je shodně s učebnicí členěn do čtyř kapitol, v nichž se objevují jazykové náměty s doplňováním hlásek, slabik, ale také říkanky, básničky, jazykolamy a písničky. Koncepce kapitol zahrnuje i doplňková cvičení, určená zejména schopnějším žákům. Komunikativní zaměření pracovního sešitu zajišťuje mnoho dialogových námětů vedoucích k rozvoji samo-statného ústního projevu.

Formát A4, rozsah 32 stran 1. vydání.

8 skladem

Skladem
Informace