Chodíme do školy 3 – volné listy

Naše cena s DPH: 147 

Anotace

Ucelená řada učebnic pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům se středně těžkým až těžkým mentálním postižením. Jednotlivé učebnice lze využít v kterémkoli ročníku prvního stupně základní školy speciální, v souladu s příslušným ŠVP a IVP.

Učebnice Chodíme do školy 3 navazuje svým pojetím a formou na předchozí učebnice Chodíme do školy 1 a 2. Obsahově se v ní završuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět dle příslušného RVP. I zde barevné ilustrace Danuše Plajnerové a netradiční knihařské zpracování (vazba do spirály nebo volné listy) usnadňují žákům naplnit cíle tohoto předmětu. Učebnici lze použít i na dalších typech speciálních škol.

Udělená schvalovací doložka MŠMT

Skladem
Informace