GEOLOGIE 1 – MINERÁLY – tabulka

Naše cena s DPH: 25 

Anotace

Tabulka je určena žákům a studentům. Věnuje se mineralogii a představuje v přehledných tabulkách a názorných obrázcích uspořádání systému nerostů na prvky, sulfidy, oxidy, uhličitany, sírany, fosforečnany, křemičitany a nerosty organického původu. Popisuje tvary nerostů, geometrii krystalu, krystalové tvary, krystalografické soustavy, krystalový osní kříž, fyzikální vlastnosti krystalů, stupnici tvrdosti. Předností tabulky je také slovníček vybraných geologických pojmů.

Tabulka je výbornou pomůckou k pochopení a orientaci ve vědním oboru mineralogie. Pomůže při opakování i přípravě ke zkouškám.

 

Formát A4, laminovaný křídový karton.