Matýskova matematika, 2. díl – počítání do 10 – učebnice pro 1. ročník ZŠ

Naše cena s DPH: 69 

Anotace

Matematika 1. stupeň
NOVÁ UCELENÁ ŘADA podporující čtenářské dovednosti vytvořená v souladu s RVP ZV

Představujeme Vám ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů pro výuku matematiky pro 1. stupeň základních škol.

– Celá tato řada učebnic vede žáky k rozvoji čtenářské gramotnosti, finanční gramotnosti, rozvoji logického uvažování, prostorové představivosti a k samostatnosti.

– Nové učivo je vždy v učebnicích systematicky a názorně vysvětleno.
– Ke všem učebnicím jsou k dispozici pracovní sešity.
– Učebnice i pracovní sešity pro 1. až 5. ročník mají udělenu schvalovací doložku MŠMT.
– Učebnice i pracovní sešity vedou k naplnění očekávaných výstupů dle nejnovější verze RVP ZV.

Učebnice pro 1. a 2. ročník

– Již od 1. dílu matematiky jsou žáci vedeni ke čtení a pochopení zadaných úkolů – od piktogramů ke komplexním zadáním.
– Vysvětlení nové látky – je doprovázeno názornými kresbami a vzorovými příklady.

– Uplatnění praktického čtení s porozuměním – od obrázkového čtení, přes jednoduché pokyny k systematickému řešení slovních úloh.
– Praktická provázanost s učivem českého jazyka a prvouky.
– Zaměření na uplatnění matematických dovedností v běžném životě.
– Vyhledávání údajů z grafického znázornění a z jednoduchých diagramů.
– Více možností k pochopení látky – učivo je vždy rozčleněno do několika kapitol, v nichž se jednotlivé typy úkolů opakují.
– Zařazení jednotlivých dílů matematiky do příslušných ročníků lze nastavit podle individuálních potřeb škol v souladu se ŠVP (týká se dílů mezi 1. a 2. ročníkem a mezi 2. a 3. ročníkem).

“Při tvorbě této učebnice jsem vycházel z dlouholetých zkušeností. Mým cílem vždy bylo a je využívat v matematice znalosti, které si žáci již v českém jazyce osvojili, a zároveň procvičovat to, co se probírá v prvouce. Tímto praktickým propojováním jednotlivých předmětů jsem vždy dokázal, že žáci byli neustále v kontaktu s celou šíří učiva.”

Autor

Formát A4, počet stran 60

Skladem
Informace