Psaní mě baví – diktáty a cvičení pro žáky s dysortografií a dysgrafií

Naše cena s DPH: 105 

Anotace

Cvičení pro žáky s dyslexií na 2.stupni. Soubor obsahuje diktáty a cvičení zaměřená nejen na zvládnutí základní gramatiky, ale též hledání vhodného způsobu učení.

Soubor je vhodný též pro žáky, kteří mají výrazné potíže v českém jazyce a nezvládli dosud základní gramatiku (shoda podmětu s přísudkem, pádové koncovky, vyjmenovaná a příbuzná slova apod.)

Skladem
Informace